forex trading logo

Przetwarzanie danych osobowych - kontrahent PDF Drukuj

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych kontrahentów

 

 

Informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Dłoń

Dłoń 4, 63-910 Miejska Górka

NIP:777-00-04-960

REGON: 000001844-00098

reprezentowane przez:

dr inż. Witolda Skrzypczaka

zwanego dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest:

mgr inż. Tomasz Napierała

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 506 396 357

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust1. pkt c) RODO:

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom:

Firmom świadczącym usługi informatyczne u Administratora.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy:

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Ustawa o podatku od towarów i usług, z dnia 11 marca 2004 r.

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

tj. do 10 lat.

7) Posiada Pani/Pan prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

- przenoszenia danych,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)).

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: .biz domains phpbb dedicated reseller Valid XHTML and CSS.